site landelijke Ismakogievereniging:

www.ismakogie.nl

Lezing


Workshops
Workshops bedrijven / afdelingen


Privé-les


Groepslessen bij minimaal 10 cursisten


- Basis-workshop   *    

om te kunnen instromen in de cursussen


- Cursussen van 13 lessen

donderdagavond

           

€ 100,=               exclusief reiskosten


€   25,= p.p.        twee+half uur

                           met 5 personen of meer

Den Haag:          maandelijks (data opvragen)


€ 175,=               per dagdeel


€   30,=               per half uur


€   10,=               per uur

                           (betaling cursus vooraf)      


€   22,50              2 uur lang alle basisbeginselenAalten:                19.00 - 20.00 uur  1. * afhankelijk van aanmeldingen


Overmaken op rekeningnummer     NL13 INGB 0005 1519 41    t.n.v. E.J. Petter

                                                        onder vermelding van factuurnummer.

 

Personalia

Naam:


Contact:


Lizeth Hommes-Petter

Ismakogie-docent

lizeth@beweeggeniet.nl